czwartek, 04 Cze 2020

Nasi Partnerzy

Stowarzyszenie Pomocy Wychowawczej Rodzinie istnieje od 1998 r. Prowadzi szereg akcji charytatywnych wspomagających dzieci ze środowisk zagrożonych patologią. Opracowało i wdrożyło programy profilaktyczne – m. in. w ramach rządowego programu „Przeciw przemocy – Wyrównać Szanse”.

Stowarzyszenie utrzymuje, poprzez swoich członków, ścisły kontakt z Helsińską  Fundacją Praw Człowieka. Realizuje i wdraża międzynarodowe standardy funkcjonowania ośrodków zajmujących się profilaktyką 
i resocjalizacją młodzieży.

Ścisła współpraca z mieszkańcami Puław zaowocowała powstaniem I Gimnazjum dla Młodzieży z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Szkoła oferuje pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i edukacyjnych.

Stowarzyszenie w swych statutowych założeniach wypełnia lukę organizacyjną w systemie szeroko pojętej profilaktyki społecznej i wychowania dzieci i młodzieży. Poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, szkołą
i instytucjami użyteczności publicznej, chce uchronić najmłodsze pokolenie przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą obecna rzeczywistość.

Kadry Stowarzyszenia tworzą profesjonalnie wykształceni, posiadający bogate doświadczenie zawodowe członkowie: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy oraz ludzie, którym bliska jest troska
o wychowanie młodego pokolenia.

SPWR prowadzi także działalność psychologiczno – pedagogiczną  skierowaną do dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Zapobiegamy szerzeniu się patologii społecznej i demoralizacji młodzieży ściśle współpracując z kuratorami sądowymi, policją oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyka uzależnień.

Współpracujemy także z polsko – austriackim biurem podróży Victoria Travel w organizacji kolonii letnich, zimowisk oraz zielonych szkół.